อุปกรณ์ดูแลโพรงจมูกและทางเดินหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จนถึงเด็กวัยโต อย่างน้ำมันหอมแดง สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน